Znaczenie rearanżacji wybranych genów wczesnej embriogenezy w etiopatogenezie wrodzonego zarośnięcia przełyku.

Osoby odpowiedzialne - mgr. Damian Bednarczyk, promotor - prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek


Aby móc komentować - zaloguj się.